Завдання соціально-психологічної служби

Основним завданням соціально-психологічної служби є: забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності; захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я; підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Напрямки роботи

 • Здійснення психологічного супроводу розвитку учнів
 • Визначення психологічної готовності дітей до навчання у школі та подальшу адаптацію до шкільного життя
 • Діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях.
 • Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
 • Попередження проявів булінгу у шкільному колективі.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Робота з учнями з соціально незахищених категорій