Атестація керівника закладу освіти

Формою контролю за діяльністю керівника закладу освіти є атестація.

Порядок атестації педагогічних працівників, зокрема й керівників навчальних закладів, їхніх заступників (далі — керівні кадри), визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930

Пунктом 3.4 Типового положення передбачено, що під час вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних закладів атестаційна комісія має з’ясувати:

 • виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності
 • стан організації навчальної та виховної роботи,
 • додержання вимог державних освітніх стандартів
 • результати державної атестації навчального закладу
 • результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів України;
 • додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів.

Під час вивчення професійної діяльності керівних кадрів атестаційна комісія розглядає:

 • підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу
 • ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування
 • додержання педагогічної етики, моралі
 • звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу
 • розгляд звернень громадян.

Ефективність управлінської діяльності керівника під час атестації визначається за критеріями:

 • саморозвиток та самовдосконалення керівника у сфері управлінської діяльності;
 • стратегічне планування базується на положеннях концепції розвитку закладу освіти, висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності;
 • річне планування формується на стратегічних засадах розвитку закладу;
 • здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів;
 • забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу молодих спеціалістів;
 • поширення позитивної інформації про заклад;створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та гігієнічні);
 • застосування ІКТ-технологій у освітньому процесі;
 • забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього процесу;
 • позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників.

Ділові та особистісні якості керівників визначаються за критеріями:

 • цілеспрямованість та саморозвиток;
 • компетентність;
 • динамічність та самокритичність;
 • управлінська етика;
 • прогностичність та аналітичність;
 • креативність, здатність до інноваційного пошуку;
 • здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за результат діяльності.